Tło slajdu Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej Ikona strzałki w dół - na slajd Ministra Edukacji i Nauki Programy i przedsięwzięcia Poprzez programy i przedsięwzięcia ministra wspieramy rozwój nauki, dążymy do jej popularyzacji i staramy się, by integrowała różne grupy społeczne. Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – tworzymy jak najlepsze warunki do pracy dla studentów, nauczycieli akademickich i badaczy.

Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki skierowane są do organizacji pozarządowych, uczelni publicznych i niepublicznych, instytutów badawczych, naukowych, studentów, naukowców, jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki.

Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków w ramach programów i przedsięwzięć ministra.

Dla kogo?

Ikona uczelnie publiczne i niepubliczne
Student
Student
Ikona instytuty badawcze
Młody Naukowiec
Młody Naukowiec
Ikona Międzynarodowe instytuty naukowe
Naukowiec
Naukowiec
Ikona Uczelnia/Organizacje Inne podmioty
Uczelnia/Organizacje
Inne podmioty
Uczelnia/Organizacje
Inne podmioty

Kto może aplikować?

Mapa programów
Programy i przesięwzięcia

Mapa programów

[elfsight_google_maps id="1"]