Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

21 mln zł na projekty w pierwszym rozstrzygnięciu programu „Perły nauki”

21 mln zł na projekty w pierwszym rozstrzygnięciu programu „Perły nauki”

Poznaliśmy laureatów I edycji programu „Perły nauki”. Wybitnie uzdolnieni studenci otrzymają w sumie ponad 21 mln zł na realizację 98 innowacyjnych projektów.

„Perły nauki” – pierwsza edycja

W pierwszej edycji konkursu dla utalentowanych studentów „Perły nauki” wyróżniono 98 laureatów spośród 335 wnioskodawców. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na realizację 91 projektów związanych z badaniami naukowymi i 7 projektów w zakresie twórczości artystycznej.

W gronie 98 laureatów prym wiodą młodzi naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego – 17 osób, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – 8 osób, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 6 osób. W dalszej kolejności są młodzi badacze z: Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – 5 osób, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytetu Gdańskiego po 4 osoby. Wśród laureatów znalazły się też po trzy osoby z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nawet do 240 tys. zł na projekt badawczy

Laureaci konkursu otrzymają nawet do 240 tys. zł na realizację swoich projektów z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych. Z kolei na realizację projektów z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki młodzi badacze mogli otrzymać wsparcie do 200 tys. zł.

Zgodnie z regulaminem programu okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 48 miesięcy, a kierownik projektu ma zapewnione wynagrodzenie, które nie może przekroczyć 3 tys. zł miesięcznie.

Nagrodzone projekty

Młodzi badacze będą zajmować się m.in. terapeutycznym potencjałem nowego proleku uwalniającego CO w gojeniu przewlekłych wrzodów żołądka, zastosowaniem zdecelularyzowanej macierzy tarczycy w medycynie regeneracyjnej i onkologii, analizą wpływu antybiotyków na funkcjonowanie pasywnych systemów oczyszczania ścieków. Wśród nagrodzonych inicjatyw będą także: projekt związany z finansami w NGO czy pieśniami Karola Szymanowskiego (opracowanie kompletnej monografii oraz jej międzynarodowa promocja).

„Perły nauki” następcą „Diamentowego grantu”

„Perły nauki” to program Ministra Edukacji i Nauki, który jest następcą „Diamentowego grantu”. W inicjatywie uwzględniono nie tylko realizowanie badań naukowych, ale też prowadzenie twórczości artystycznej. Zwiększono ponadto środki na realizację projektów. W „Diamentowym grancie” koszt projektu wynosił od 180 tys. zł do 220 tys. zł. W nowym programie zaproponowano wsparcie od 200 tys. zł do 240 tys. zł w zależności od dziedziny nauki. Zwiększyła się też wysokość wynagrodzenia kierownika projektu – z 2500 zł do 3000 zł.

Celem programu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.