Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

6 mln zł na organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego – wyniki konkursu MEiN

6 mln zł na organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego – wyniki konkursu MEiN

„Mój kampus – moja mała planeta”, „Studencka Giełda Pracy – nowe media akademickie”, „Work&Science Academy”, „Poinformowani studenci – dostęp do informacji dla studentów” i „Ekodemia – Festiwal Nauki o Ekologii i Zdrowiu” to najwyżej ocenione projekty w konkursie „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2023 roku. Łącznie 69 przedsięwzięć skierowanych do studentów i doktorantów otrzyma dofinansowanie w wysokości 6 mln zł.

Wsparcie inicjatyw skierowanych do studentów i doktorantów

Konkurs był skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które prowadzą działalność statutową w środowisku akademickim m.in. na rzecz:

  • studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych,
  • zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki,
  • rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki,
  • wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
  • popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów,
  • wspierania procesu integracji studentów i doktorantów z zagranicy w polskim środowisku akademickim.

W ramach konkursu dofinansowane mogły być inicjatywy na rzecz środowiska akademickiego w formie: konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów. Minimalna wysokość dotacji wynosiła 30 tys. zł, zaś maksymalna 100 tys. zł.

69 najlepszych projektów

Minister Edukacji i Nauki przyznał dofinansowanie 69 projektom, które podczas oceny merytorycznej otrzymały co najmniej 30 punktów. Tym samym została zwiększona kwota dofinansowania zadania z planowanych pierwotnie na ten cel 3,35 mln zł do 6 mln zł.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”