Diamentowy Grant

Podstawa prawna:

Program będzie ogłoszony na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki – planowany termin naboru wniosków w ramach programu zostanie ogłoszony komunikatem.

Przedmiot programu:

Przedmiotem konkursu będzie wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, aby dać im możliwość szybkiego rozwoju naukowego. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Budżet:

Budżet jednej edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” planuje się w wysokości ok. 20 mln zł, przy czym w pierwszym roku finansowania ok. 5 mln zł.

Planowany koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:

  1. 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki;
  2. 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Terminy:

Planowany termin naboru wniosków w ramach programu od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 1 lutego 2021 r. Kolejne nabory planowane są w listopadzie każdego roku.

Materiały do pobrania:

Dodatkowe informacje: