Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów – konferencja międzynarodowa

Trzech mężczyzn siedzi obok siebie. Jeden trzyma mikrofon i mówi.