Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów – konferencja międzynarodowa

Trzy kobiety i mężczyzna. Jedna z kobiet trzyma mikrofon. przed nimi stoliki na których ustawiono butelki z wodą.