TOP100 Innowatorzy Gospodarki

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 kwietnia 2018 r. o ustanowieniu programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” i naborze wniosków.

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wzmocnienie kompetencji pracowników przedsiębiorców lub osób współpracujących z tymi przedsiębiorcami, poprzez ich udział w stażach zagranicznych w jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej
oraz komercjalizacji jej wyników. Staże te powinny umożliwiać stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi, w charakterze członków zespołów
do spraw wdrożenia, w instytucjach przyjmujących, zgodnie z zasadą „learning by doing”.

Program:

dotyczy dofinansowania staży zagranicznych, które mogą odbywać się na dwóch poziomach:

  1. podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności oraz kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji i mogą trwać nie dłużej niż 2 miesiące;
  2. zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji; skierowanie na staż na tym poziomie powinno być poprzedzone fazą przygotowawczą obejmującą w szczególności: wyznaczenie mentora w instytucji przyjmującej i nawiązanie z nim kontaktu przez stażystę w celu ustalenia indywidualnych potrzeb szkoleniowych, przygotowanie programu stażu, uczestnictwo w szkoleniu z zakresu podstawowej wiedzy odnoszącej się do obowiązujących w kraju odbywania stażu: systemu zarządzania badaniami naukowymi, zasad i warunków współpracy przedsiębiorców z naukowcami oraz komercjalizacji wyników prac B+R) i mogą trwać dłużej niż 2 miesiące, ale nie dłużej niż 6 miesięcy.

w ramach ww. programu wspierana jest realizacja projektów w celu nabycia:

  1. wiedzy z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R
    w obszarach takich jak: marketing i zarządzanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu, analiza strategiczna i finansowa, w szczególności analizowanie potencjału rynkowego i licencyjna wycena technologii;
  2. umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R oraz umiejętności związanych z realizacją interdyscyplinarnych projektów badawczych i pracą w interdyscyplinarnych zespołach badawczych;
  3. wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R.

Budżet:

Wysokość środków finansowych w ramach poszczególnych staży:

  1. staż na poziomie podstawowym – 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 120 tys. zł na stażystę;
  2. staż na poziomie zaawansowanym – 80% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 350 tys. zł na stażystę.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu zakończył się 31 października 2020 r.