Wyniki Programu Diamentowy Grant

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, dziewiąty już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant, powiększając tym samym grono jego laureatów do ponad 750 osób. W tym roku minister Wojciech Murdzek przyznał ok. 14 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W IX edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 69 laureatów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 173 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Narodowa Reprezentacja Akademicka edycja II – wybór uczelni

Minister Edukacji i Nauki zatwierdził listę: 31 uczelni publicznych, 7 uczelni niepublicznych, zakwalifikowanych do realizacji II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021.

W styczniu 2021 r. zostaną zawarte umowy między Ministrem Edukacji i Nauki a zakwalifikowanymi do projektu uczelniami na wykonanie zleconego zadania.