Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Znamy zwycięzców konkursu „Nauka dla Ciebie”

Znamy zwycięzców konkursu „Nauka dla Ciebie”

W Centrum Nauki Kopernik odbyła się uroczysta gala konkursu „Nauka dla Ciebie”. W wydarzeniu wziął udział podsekretarz stanu w MNiSW Maciej Gdula.

Wiceminister Maciej Gdula docenił zaangażowanie wyróżnionych, zwracając uwagę na rolę programów realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Podkreślił również, jak istotne jest aktywizowanie uczniów dla popularyzacji nauki wśród młodego pokolenia.

– Dzięki temu programowi i państwa aktywności widzimy, że nauka jest dostępna dla każdego. Aby angażować się w obszary naukowe, trzeba często przekraczać swoje możliwości, ale to nie jest zamknięty świat. To jest świat, który składa obietnicę rozwoju i działania z innymi. Chciałbym, aby taka wizja nauki się rozpowszechniała. To jest aktywność, która jest dostępna i zmienia życie lokalnych społeczności – powiedział podsekretarz stanu w MNiSW.

– Mam nadzieję, że ten program będzie się rozwijał i że jego uczestnicy zostaną naukowcami. To jest piękna przygoda.  Nauka jest niesamowita. Nakłada pewne ograniczenia i reguły postępowania, ale z drugiej strony otwiera na kompetencje innych oraz współpracę – dodał.

„Nauka dla Ciebie” – kilka słów o konkursie

„Nauka dla Ciebie” to wspólna inicjatywa Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, którzy są zainteresowani tworzeniem własnych pomocy edukacyjnych.

Celem programu jest zapewnienie równości w dostępie do edukacji, promowanie innowacyjności oraz wspieranie rozwoju poprzez zachęcanie do aktywnych i angażujących metod nauczania, takich jak samodzielne eksperymentowanie i odkrywanie nauki w codziennym życiu. Inicjatywa obejmuje również popularyzację nauki w miejscach z ograniczonym dostępem do centrów naukowych oraz integrację lokalnych społeczności edukacyjnych ze środowiskami akademickimi.

Popularyzacja nauki wśród młodego pokolenia

Warto dodać, że inicjatywy tego typu nie tylko poszerzają horyzonty młodych ludzi, ale również integrują społeczności lokalne, wzmacniają poczucie wspólnoty i rozwijają kompetencje niezbędne w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dzięki współpracy różnych instytucji i zaangażowaniu wielu osób, nauka staje się żywym i dostępnym elementem codziennego życia, inspirując kolejne pokolenia do odkrywania wiedzy o otaczającym świecie. To właśnie takie projekty kształtują przyszłych liderów i innowatorów, którzy będą wpływać na rozwój nie tylko swojego otoczenia, ale i całego społeczeństwa.

Jak przebiegał konkurs?

Spośród zgłoszeń jury wybrało 10 drużyn, które zostały zaproszone do Centrum Nauki Kopernik na dwudniowe warsztaty. Zespoły konkursowe złożone z uczniów i nauczycieli tworzyły pomysły, zadawały pytania, poznawały materiały i podejmowały się konstruowania, aby z nowymi inspiracjami sprostać wyzwaniu budowy własnej pomocy naukowej. Po warsztatach przyszedł czas intensywnej pracy nad edukacyjnymi pomocami, a następnie ich oceny. W tym roku nagrodzono 5 zespołów.

Jury konkursowe

Komitet główny konkursu składał się z przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Nauki Kopernik, opiekunów Klubu Młodego Odkrywcy oraz pracownika naukowego z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwycięzcy konkursu

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie,
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Pyskowicach,
  • Zespół Szkół w Czernikowie,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach.

Wyróżnione prace będą częścią ekspozycji w Centrum Nauki Kopernik, aby każdy odwiedzający to miejsce mógł samodzielnie zapoznać się ze stworzonymi pomocami naukowymi.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na naukowej drodze! Wasza praca jest nieoceniona i stanowi inspirację dla innych. Wasze osiągnięcia pokazują, że dzięki determinacji, pasji i współpracy można osiągnąć wspaniałe wyniki. Oby dalsze wyzwania, przed którymi staniecie, przynosiły Wam równie wiele satysfakcji i umożliwiły rozwijanie waszych talentów.

Cieszymy się, że możemy być świadkami tych sukcesów. Jesteśmy przekonani, że Wasze zaangażowanie nie tylko wpłynie na wasz rozwój osobisty, ale także przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce. Niech Wasza pasja do nauki będzie przykładem dla innych, pokazując, że warto inwestować czas i wysiłek w zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią z innymi.

Finansowanie konkursu

Konkurs „Nauka dla Ciebie” jest realizowany i finansowany w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. W roku 2024 w ramach programu realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.