Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Cel programu

Logo RIDCelem programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID) jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w dyscyplinach lub grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych, dla których w danym regionie ogłaszany jest konkurs w ramach programu.

Uczelnie akademickie w sposób zrównoważony traktują misję dydaktyczną i badawczą. Przez prowadzenie badań naukowych w obszarach budujących ich rozpoznawalność w skali krajowej i międzynarodowej oraz tych uwzględniających specyfikę regionalną, stanowią swoiste centra innowacji, wiedzy i kompetencji w regionach i często decydują o ich potencjałach rozwojowych. Rolą tych uczelni jest m.in. kształcenie wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, gospodarki oraz administracji publicznej. Wsparcie dla tych uczelni jest zapewnione m.in. przez realizację programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID).

W roku 2019 rozpoczęła się pilotażowa edycja programu RID, która skończy się w grudniu 2023 roku. Od 1 sierpnia do 1 września 2023 roku trwa nabór do pierwszej edycji programu RID, której realizacja rozpocznie się w 2024 roku i skończy się w 2027 roku.