Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Grafika - dwoje studentów nad laboratoryjnym stołem.

Zaproszenie Ministra Nauki do składania ofert w ramach Programu FERS

Młoda kobieta w maseczce nalewa pipetą coś do szalki.

Trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego rozstrzygnięty – blisko 119 mln zł otrzymają dwa zespoły badawcze

Rozstrzygnięcie VI edycji przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki – zgłoś swój udział