Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Legia Akademicka czeka na nowych ochotników

Legia Akademicka czeka na nowych ochotników

Do 15 marca 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do udziału w VII edycji projektu „Legia Akademicka”. To już VII edycja wspólnego przedsięwzięcia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Nauki. Dzięki niemu studenci i absolwenci szkół wyższych mogą odbyć ochotnicze szkolenia wojskowe.

Edukacja wojskowa studentów i absolwentów

„Legia Akademicka” to program ochotniczych szkoleń wojskowych dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz absolwentów uczelni. Obejmuje on dwie części szkolenia:

  • teoretyczną – realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym,
  • praktyczną (ćwiczenia wojskowe) – organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Część teoretyczna będzie realizowana w ramach modułu podoficerskiego i obejmie 13 godzin szkolenia programowego i dwugodzinny egzamin. W programie znajdą się przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej.

Wybór uczelni i finansowanie

O realizację zadania ubiegać się mogą nadzorowane przez Ministra Nauki uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące w roku akademickim 2022/2023 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. Głównym kryterium wyboru będzie liczba studentów, którzy zadeklarowali chęć odbycia szkoleń w danej szkole wyższej oraz liczba utworzonych grup w zakresie modułu podoficerskiego.

Na realizację VII edycji projektu w roku 2024 Minister Nauki planuje przeznaczyć 1 mln zł.