Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Przedsięwzięcia i inicjatywy

Na czerwonych fotelach siedzi dwóch mężczyzn w garniturach, na kolanach mają bukiety kwiatów.

Pierwsze Nagrody Kopernikańskie wręczone

Astronom i kosmolog prof. Phillip James E. Peebles oraz fizyk prof. Barry Barish zostali laureatami nagrody Akademii Kopernikańskiej. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się

Żołnierz z plecakiem

VI edycja „Legii Akademickiej”

Jeszcze do 10 lutego br. uczelnie publiczne oraz niepubliczne mogą zgłaszać udział w VI edycji „Legii Akademickiej”. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Obrony