Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Światowy Kongres Kopernikański – debata szefów banków centralnych

Światowy Kongres Kopernikański – debata szefów banków centralnych

Jednym z ważniejszych wydarzeń drugiego dnia Światowego Kongresu Kopernikańskiego była debata prezesów banków centralnych pt. „Banki Centralne w czasach pandemii i wzrostu cen surowców energetycznych”. Dyskusji przewodniczył prezes NBP prof. Adam Glapiński. Szefowie banków poruszali wiele ważnych tematów dotyczących konsekwencji pandemii, niestabilności gospodarczej wywołanej napaścią Rosji na Ukrainę oraz wynikających z nich konsekwencji w postaci kryzysu energetycznego oraz gwałtownego wzrostu inflacji.

Rosnąca inflacja, wysokie ceny energii

Głównym tematem debaty była wysoka inflacja, wokół której będą koncentrowały się zmiany w polityce gospodarczej w nadchodzących latach. Jest ona podstawowym wyzwaniem dla banków centralnych. Równie ważnym tematem debaty były zmiany w sektorze energetycznym. Kraje Unii Europejskiej będą w niedalekiej przyszłości dokonywać zmian strukturalnych w dostawach surowców. Będą także przechodzić zmiany związane z transformacją energetyczną.

Banki centralne wobec wyzwań współczesności

W trakcie debaty szefowie banków centralnych zadeklarowali podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia inflacji. O działaniach zmierzających do ograniczenia wzrostu cen mówił m.in. Simonas Krėpšta, członek Zarządu Banku Litwy. Podkreślił jednocześnie, że wskaźniki rynkowe pokazują, że bank prowadzi odpowiedną politykę monetarną.

Prezes NBP Adam Glapiński podkreślił, że wraz z inflacją w Polsce rosły również wynagrodzenia wskazując, że średnia płaca utrzymuje się na poziomie z 2021 roku.

Odbudowa Ukrainy

Europejska gospodarka od chwili wybuchu pandemii koronawirusa mierzy się z gwałtownymi zmianami oraz stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Wybuch wojny w Ukrainie przyczynił się do wzrostu inflacji na świecie. Przyniósł również wiele pytań o odbudowę kraju dotkniętego wojną.

Dlatego wiele banków centralnych stoi przed wyborem między stabilnością, a koniecznością realizacji swoich zadań. Narodowy Bank Ukrainy mierzy się z bardzo trudną sytuacją związaną z wojną. Inflacja utrzymuje się tam na poziomie 26 proc.

– Na Ukrainie udaje się utrzymywać stabilne ceny. Na początku wojny musieliśmy dostosować narzędzia, musieliśmy dostosować oczekiwania społeczeństwa i biznesu. Nikt nie przewidział tego, co dzieje się obecnie w Europie Środkowej – powiedział Sergiy Nikolaychuk, Wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy.

Prezes Adam Glapiński podkreślił, że: – Narodowy Bank Ukrainy bez względu na okoliczności, działa doskonale. Nikt nie przewidywał, że tak sprawnie bank będzie funkcjonował w czasie wojny. Podziwiamy was – dodał szef NBP.

Zdaniem uczestników debaty powinno dojść do zamrożenia aktywów banku centralnego Rosji.

Ponadto w czasie debaty poruszono temat akcesji Rumunii i Bułgarii do strefy Euro.

Uczestnicy debaty

  • David Marsh – Przewodniczący Official Monetary and Financial Institutions Forum,
  • prof. Adam Glapiński – Prezes Narodowego Banku Polskiego,
  • Martin Schlegel – Wiceprezes Narodowego Banku Szwajcarii,
  • Sergiy Nikolaychuk – Wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy,
  • Sandra Švaljek – Wiceprezes Narodowego Banku Chorwacji,
  • Simonas Krėpšta – członek Zarządu Banku Litwy,
  • Iliya Lingorski – członek Zarządu Narodowego Banku Bułgarii,
  • Cristian Popa – członek Zarządu Narodowego Banku Rumunii.