Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Akademia Kopernikańska

Na czerwonych fotelach siedzi dwóch mężczyzn w garniturach, na kolanach mają bukiety kwiatów.

Pierwsze Nagrody Kopernikańskie wręczone

Astronom i kosmolog prof. Phillip James E. Peebles oraz fizyk prof. Barry Barish zostali laureatami nagrody Akademii Kopernikańskiej. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której Minister Edukacji i Nauki Przemysław

Widok z tyłu na wypełnioną ludźmi salę, z przodu na podwyższeniu siedzi na krzesłach duża grupa ludzi, za nimi wielki ekran z napisem I Światowy Kongres Kopernikański.

Podsumowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Zakończył się I Światowy Kongres Kopernikański. Trzy dni obrad obfitowały w dyskusje naukowe na najwyższym poziomie. W programie kongresu znalazły się m.in.: debata noblistów, panele eksperckie, Gala Nauki Polskiej.

Cele i założenia Akademii Kopernikańskiej – debata

Główne cele i założenia Akademii Kopernikańskiej były tematem jednego z paneli dyskusyjnych XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Uczestnicy debaty przybliżyli założenia, główne cele i spodziewane efekty, które ma przynieść nowa