Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Prof. Krzysztof Górski kandydatem na Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej

Prof. Krzysztof Górski kandydatem na Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej

Szef MEiN przedstawił kandydaturę prof. dra hab. Krzysztofa Mariana Górskiego na Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej.


– Pan prof. Krzysztof Górski jest wybitnym naukowcem. Pracownikiem laboratorium NASA w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Świetnie będzie wypełniał tę funkcję – powiedział minister Przemysław Czarnek.

Szef MEiN poinformował jednocześnie o przekazaniu wniosku do Prezydenta RP o powołanie prof. dr. hab. Krzysztofa Górskiego na Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej.

Sylwetka prof. dra hab. Krzysztofa Mariana Górskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Marian Górski jest polskim astronomem, który w swojej pracy naukowej zajmuje się kosmologią obserwacyjną, wielkoskalową strukturą Wszechświata i mechanizmem powstawania galaktyk. Studia astronomiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. Krzysztof Górski pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz laboratorium NASA.

Działalność naukowa:

  • stypendysta Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz Los Alamos National Laboratory. Pracował jako visiting research fellow na Uniwersytecie w Princeton i w Institute for Advanced Study oraz jako visiting scholar na Wydziale Astronomii i Astrofizyki Uniwersytetu Chicagowskiego,
  • pracował w: Centre national de la recherche scientifique, Instytucie Fizyki Teoretycznej Yukawy na Uniwersytecie w Kyoto, Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda, Centrum Astrofizyki Teoretycznej w Kopenhadze, centrali Europejskiego Obserwatorium Południowego w Garching bei München, Jet Propulsion Laboratory oraz California Institute of Technology,
  • uczestnik w misji satelity Planck od 1997 r.

Nagrody:

  • laureat zespołowych nagród NASA za 2010, 2011 i 2014 oraz Gruber Cosmology Prize (2018) jako członek zespołu naukowego misji satelity Planck,
  • NASA Exceptional Achievement Medal w 2011 r.,
  • NASA Exceptional Technology Achievement Medal w 2019 r.,
  • Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich w 2020 r.