Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Cele i założenia Akademii Kopernikańskiej – debata

Cele i założenia Akademii Kopernikańskiej – debata

Główne cele i założenia Akademii Kopernikańskiej były tematem jednego z paneli dyskusyjnych XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Uczestnicy debaty przybliżyli założenia, główne cele i spodziewane efekty, które ma przynieść nowa instytucja.


Cele i założenia Akademii Kopernikańskiej

– Akademia Kopernikańska nie zastąpi żadnej instytucji w Polsce. Ma być wzmocnieniem polskiej nauki i pokazaniem Mikołaja Kopernika jako najsłynniejszego polskiego naukowca – mówił szef MEiN, przybliżając ideę utworzenia nowej jednostki. – Szkoła Główna Mikołaja Kopernika będzie kształciła elity, które w przyszłości wezmą odpowiedzialność za losy polskiego społeczeństwa i polskiej nauki – dodał.

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Jarosław Olszewski wskazał, że w środowisku naukowym i akademickim jest miejsce na powstanie Akademii Kopernikańskiej. Istnieją niezagospodarowane obszary, które należy wypełnić, jak choćby krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne. Powodzenie Akademii Kopernikańskiej zależy od jej oferty grantowej, która będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych naukowców.

– Dla młodych naukowców otwiera się nowa, lepsza perspektywa – mówił szef MEiN. – Akademia Kopernikańska jest czymś, co może mieć swoje miejsce na akademickiej mapie Polski – dodał.

Umiędzynarodowienie polskiej nauki

Podczas debaty szef MEiN podkreślał, że Akademia Kopernika będzie miejscem współpracy polskich i zagranicznych naukowców. Wzmocni także inicjatywy naukowe i badawcze polskich naukowców oraz naukowców polskiego pochodzenia, którzy pracują w zagranicznych jednostkach naukowych.

Na aspekt umiędzynarodowienia polskiej nauki w kontekście powstania Akademii Kopernikańskiej zwracał uwagę także prof. Andrzej Waśko. Doradca Prezydenta RP zaznaczył, że w uniwersytetach na całym świecie pracuje wielu polskich naukowców. Nie ma jednak ośrodka, który zbierałby te rozproszone zasoby. – Żeby polska nauka była lepiej postrzegana w świecie, musi istnieć instytucja, która jest szczególnie skupiona na organizowaniu współpracy międzynarodowej, z zastrzeżeniem, że centrum tej instytucji będzie Polska – podkreślał prof. Andrzej Waśko.

Popularyzowanie polskiej nauki

Jednym z tematów przewodnich dyskusji była kwestia popularyzacji osiągnięć i dokonań polskich badaczy. Jak podkreślali uczestnicy panelu, w społeczeństwie nie ma wiedzy o tym, jak wiele innowacyjnych projektów jest realizowanych w Polsce. Zgodzili się, że Akademia Kopernikańska i związane z nią przedsięwzięcia mogą być szansą na popularyzowanie polskiej nauki i dokonań naszych naukowców.

– Skoro polska muzyka jest obecna na świecie przez Konkurs Chopinowski, dlaczego polska nauka nie miałaby być obecna przez Kongres Kopernikański – podsumował tę część dyskusji prof. Andrzej Waśko.

Panel dotyczący Akademii Kopernikańskiej

W debacie poświęconej Akademii Kopernikańskiej uczestniczyli:

  • dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki,
  • prof. Andrzej Waśko, Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie RP,
  • Radosław Brzózka – Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw strategii edukacyjnej, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki,
  • prof. dr hab. Krzysztof Górski – Profesor KMG, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, dr KMG, Senior Research Scientist Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena (łączenie online),
  • mgr inż. Jarosław Olszewski – Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
  • dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik, Członek Rady Młodych Naukowców.

Panel to pierwsza tak ważna dyskusja po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Dyskusję moderował dziennikarz i publicysta Mariusz Rytel.