Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Narodowa Reprezentacja Akademicka – znamy wyniki naboru na rok akademicki 2023/2024

Narodowa Reprezentacja Akademicka – znamy wyniki naboru na rok akademicki 2023/2024

31 uczelni (27 publicznych i 4 niepubliczne) otrzyma dofinansowanie w ramach IV edycji projektu pn. Narodowa Reprezentacja Akademicka na rok akademicki 2023/2024. Łącznie na ten cel MEiN przeznaczy ponad 14 mln zł. Wśród uczestników poprzednich edycji programu są m.in. medaliści tegorocznej Uniwersjady w Chengdu.

„Narodowa Reprezentacja Akademicka” wspiera proces kształcenia studentów-sportowców. Umożliwia im równoległe realizowanie kariery sportowej oraz nauki akademickiej. W ramach projektu uczelnie otrzymują dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów-sportowców. Są one realizowane w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

W programie biorą udział uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące i studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

Od początku projekt cieszy się dużym zainteresowaniem uczelni i studentów.