Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Nauka dla Społeczeństwa II – ponad 45 mln zł dla projektów badawczych

Nauka dla Społeczeństwa II – ponad 45 mln zł dla projektów badawczych

Znamy wyniki rozstrzygnięcia I edycji konkursu w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”. Wsparcie finansowe otrzyma 55 projektów. Łączna suma środków przeznaczonych na ten cel to ponad 45,5 mln zł (45 527 224, 96 zł).

Pierwsze rozstrzygnięcie

Najwyższe wsparcie finansowe otrzymały następujące projekty:

  • Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy – Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce (wysokość wsparcia: 2 000 000,00 zł),
  • Fundacja Nicolaus Copernicus – Copernicus 2043 (wysokość wsparcia: 1 996 000,00 zł),
  • Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego Stowarzyszenie – Motoryka dzika euroazjatyckiego jako geneza transmisji Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) (wysokość wsparcia: 1 960 185,00 zł),
  • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku – Bioróżnorodność górskich obszarów Podkarpacia wobec wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu (wysokość wsparcia: 1 951 600,00 zł),
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Odkryjmy potencjał żywności fermentowanej – od badań naukowych do profilaktyki prozdrowotnej (wysokość wsparcia: 1 811 910,00 zł).

„Nauka dla Społeczeństwa II”

W ramach programu wsparcie finansowe otrzymują projekty, których celem jest budowanie współpracy między podmiotami i jednostkami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, opracowywanie i implementacja rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym oraz tworzenie modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.

Finansowanie obejmuje projekty z obszarów:

  • Doskonałość naukowa
  • Nauka dla innowacyjności
  • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość
  • Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa

Więcej o programie