Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Ponad 7 mln zł na projekty badawcze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ponad 7 mln zł na projekty badawcze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Znamy wyniki II rozstrzygnięcia w 12. edycji konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w dwóch modułach: Uniwersalia 2.1 i 2.2. W tych modułach finansowane są tłumaczenia oraz publikacje najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej oraz wieloletnie projekty dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej, w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego. Wartość dofinansowania w tej edycji konkursu to ponad 7 mln zł.

Wyniki II rozstrzygnięcia 12. edycji konkursu w modułach Uniwersalia 2.1 i 2.2 NPRH

W II rozstrzygnięciu w 12. edycji konkursu modułu Uniwersalia 2.1 NPRH dofinansowanie otrzymały:

 • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk – Angielska edycja monografii ,,Modalności modernizmu” (dofinansowanie: 140 372,00 zł),
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Tłumaczenie na język angielski i opublikowanie monografii „Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss – Rawls – Habermas” (dofinansowanie: 122 248,80 zł),
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Order and Love. Concept of Divine Providence in Ancient Thought (dofinansowanie: 87 114,00zł),
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – Tłumaczenie monografii „Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia z języka polskiego na język angielski” oraz opublikowanie w wydawnictwie Vandenhoeck & Ruprecht (dofinansowanie: 68 173,00 zł).

W II rozstrzygnięciu w 12. edycji konkursu modułu Uniwersalia 2.2 NPRH najwyższe dofinansowanie otrzymały:

 • Fundacja „Pro Futuro Theolofiae” – Tłumaczenie i opracowanie redakcyjne „Księgi o Sentencjach Piotra Lombarda” Tomasza z Akwinu (dofinansowanie: 1 615 717,80 zł),
 • Akademia Ignatianum w Krakowie – „Historiae Sinarum Imperii” i „Collectanea Historiae Sinensis” Tomasza Szpota Dunina SJ – polski wkład w badania kultury i dziejów Chin w epoce nowożytnej (dofinansowanie: 1 566 263,42 zł),
 • Fundacja „Pro Futuro Theolofiae” – Tłumaczenie „Opus philosophicotheologicum” Mikołaja z Kuzy (dofinansowanie: 1 000 000,00zł),
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – „Z ziemi włoskiej do Polski…” Tłumaczenie oraz edycja naukowa wraz z komparatystycznym komentarzem tetralogii reporterskiej Kazimiery Alberti (dofinansowanie: 598 423,00 zł).

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Celem NPRH jest stworzenie możliwości finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa. W ramach programu wsparcie mogą otrzymać:

 • wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowania edytorskie oraz kompendia wiedzy służące do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografie i studia dotyczące zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”)
 • wieloletnie projekty o bezspornym aspekcie badawczym dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2”)
 • tłumaczenia na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacje najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł „Uniwersalia 2.1”).

Materiały

Ogłoszenie wyników konkursu Uniwersalia 2.1 – konkurs 12 – II rozstrzygnięcie
Ogłoszenie wyników konkursu Uniwersalia 2.2 – konkurs 12 – II rozstrzygnięcie