Programy i przedsięwzięcia dla studentów, naukowców i instytucji

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Wyniki konkursu 10 w module Dziedzictwo narodowe

Poznaliśmy wyniki kolejnego konkursu w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Spośród 83 zgłoszonych wniosków wsparcie otrzyma 30 projektów na łączną kwotę blisko 25