Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Nabór wniosków w ramach modułu „Fundamenty” NPRH

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach „Narodowego Program Rozwoju Humanistyki” w module „Fundamenty”. Minister Edukacji i Nauki ustalił dwa tematy konkursu: „Naród – państwo – terytorium” oraz „Obraz Rzeczpospolitej

Stojący globus. za nim drewniane meble.

Pierwszy historyczny atlas miast Lubelszczyzny

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej opracują „Atlas historyczny miast polskich: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica”. Na ten cel lubelscy naukowcy otrzymali ponad 925 tys. zł w ramach Narodowego Programu

Stos 3 książek. Na górze czwarta książka otwarta.

Znamy laureatów trzech konkursów NPRH

Ponad 22 mln zł otrzymają laureaci trzech konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.2. i Fundamenty.

Wyniki konkursu 10 w module Dziedzictwo narodowe

Poznaliśmy wyniki kolejnego konkursu w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Spośród 83 zgłoszonych wniosków wsparcie otrzyma 30 projektów na łączną kwotę blisko 25 mln zł.