Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Stojący globus. za nim drewniane meble.

Pierwszy historyczny atlas miast Lubelszczyzny

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej opracują „Atlas historyczny miast polskich: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica”. Na ten cel lubelscy naukowcy otrzymali ponad 925 tys. zł w

Stos 3 książek. Na górze czwarta książka otwarta.

Znamy laureatów trzech konkursów NPRH

Ponad 22 mln zł otrzymają laureaci trzech konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.2. i Fundamenty.

Wyniki konkursu 10 w module Dziedzictwo narodowe

Poznaliśmy wyniki kolejnego konkursu w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Spośród 83 zgłoszonych wniosków wsparcie otrzyma 30 projektów na łączną kwotę blisko 25