Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Wyniki konkursu 10 w module Dziedzictwo narodowe

Wyniki konkursu 10 w module Dziedzictwo narodowe

Poznaliśmy wyniki kolejnego konkursu w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Spośród 83 zgłoszonych wniosków wsparcie otrzyma 30 projektów na łączną kwotę blisko 25 mln zł.

Nagrodzone projekty

Blisko 1,5 mln zł otrzyma Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk na realizację projektu „Warszawa/Łódź. Atlas Literatury Zagłady” (1 499 363,00 zł). W ramach modułu Dziedzictwo narodowe zostaną sfinansowane również dwa inne przedsięwzięcia IBL PAN. Kwota ponad 1,3 mln zł zostanie przeznaczona na projekt „Bibliografia polskiej internetowej kultury cyfrowej wraz z katalogiem źródeł i archiwum. Uzupełnienie Polskiej Bibliografii Literackiej” (1 315 730,00 zł), zaś ponad 700 tys. zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie projektu „Romantyzm w świetle nowych źródeł” (724 829,00 zł).

Druga co do wielkości kwota wsparcia – blisko 1,46 mln zł – trafi do Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk na realizację projektu „Liturgica Poloniae – I część Katalogu polskich rękopisów liturgicznych” (1 457 924,00 zł). Ponad 1,4 mln zł otrzyma Uniwersytet Gdański na realizację grantu „Bruno Schulz – recepcja w Polsce i na świecie po 1942 roku” (1 410 448,00 zł).

Pełny wykaz wniosków

Moduł Dziedzictwo narodowe

Dziedzictwo narodowe to moduł, w ramach którego są finansowane nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową. Tworzą one podstawę do dalszych badań nad najbardziej istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego.