Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – rozstrzygnięcie w module Uniwersalia 2.2

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – rozstrzygnięcie w module Uniwersalia 2.2

Znamy wyniki I rozstrzygnięcia w 12. edycji konkursu Uniwersalia 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W tym module wsparcie mogą otrzymać wieloletnie projekty dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej, w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego. Wartość dofinansowania w tej edycji konkursu to ponad 6 mln zł.

Wyniki 12 konkursu w module Uniwersalia 2.2 NPRH

W I rozstrzygnięciu w 12. edycji konkursu modułu Uniwersalia 2.2 NPRH największe dofinansowanie otrzymały:

  • Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum – „Starofrancuskie powieści arturiańskie: cykl Lancelota-Graala” (dofinansowanie: 1 657 892,00 zł),
  • Uniwersytet Jagielloński – „Antologia Stobajosa – opracowanie i przekład komentowany” (dofinansowanie: 1 592 573,00 zł),
  • Uniwersytet Warszawski – „Wykłady Michela Foucaulta w Collège de France” (dofinansowanie: 755 070,00 zł),
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej – „Euklides, Elementy. Tłumaczenie z języka greckiego i komentarz” (dofinansowanie: 627 686,34 zł).

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Celem NPRH jest stworzenie możliwości finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa. W ramach programu wsparcie mogą otrzymać:

  • wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowania edytorskie oraz kompendia wiedzy służące do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografie i studia dotyczące zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”),
  • wieloletnie projekty o bezspornym aspekcie badawczym dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2”),
  • tłumaczenia na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacje najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł „Uniwersalia 2.1”).

Szczegółowe informacje