Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Trwają zgłoszenia do Studenckiego Nobla!

Trwają zgłoszenia do Studenckiego Nobla!

Do 25 marca można zgłaszać udział w 15. edycji konkursu Studencki Nobel. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dziewięciu kategoriach. Inicjatywa promuje aktywność studencką i osiągnięcia młodych ludzi w różnych dziedzinach. Od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem – ubiegłoroczna edycja zgromadziła 840 uczestników. Konkurs uzyskał wsparcie z programu MNiSW „Społeczna odpowiedzialność nauki II” (moduł: Popularyzacja nauki).

Adresaci konkursu

Inicjatywa jest skierowana do studentów uczelni publicznych i niepublicznych zarówno studiów I i II stopnia, jak jednolitych studiów magisterskich.

Kategorie konkursowe

W tegorocznej odsłonie konkursu statuetki zostaną przyznane w dziewięciu kategoriach:

 • nauki techniczne,
 • sztuka,
 • dziennikarstwo i literatura,
 • nauki przyrodnicze i energetyka,
 • fizyka i astronomia,
 • medycyna i farmacja,
 • nauki społeczne,
 • nauki ekonomiczne,
 • działalność społeczna.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Kryteria oceny

Laureaci będą wybrani na podstawie następujących kryteriów:

 • ocena ze studiów,
 • aktywność naukowa, społeczna i artystyczna,
 • współpraca z prasą naukową,
 • działalność w samorządzie studenckim i w organizacjach studenckich.

Czym jest Studencki Nobel?

Studencki Nobel jest cyklicznym konkursem stypendialnym organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego celem jest wyróżnienie studentów, którzy posiadają osiągnięcia na różnych polach: naukowym, artystycznym oraz społecznym. To już 15. edycja wydarzenia.

To jedyny konkurs stypendialny w Polsce, który jest w pełni tworzony przez organizację studencką. Kategorie konkursowe wpisują się w powszechne trendy innowacyjności i inwestowania w kapitał ludzki. Dzięki inicjatywie młodzi ludzie mają możliwość wykorzystania swojego naukowego potencjału i zaistnienia w świecie nauki, kultury czy biznesu.

Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła 840 uczestników.