Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Zaproszenie Ministra Nauki do składania ofert w ramach Programu FERS

Zaproszenie Ministra Nauki do składania ofert w ramach Programu FERS

9 maja 2024 r. ogłoszony został nabór ofert uczelni w ramach projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Nabór prowadzony jest na podstawie Zaproszenia Ministra Nauki i trwa do 24 czerwca 2024 r.

Wartość środków przeznaczonych na nabór ofert wynosi 12 500 000,00 zł.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  1. 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę;
  2. 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek.

Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa.

Zachęcamy do zapoznania się ze informacjami o naborze.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Zaproszeniu Ministra Nauki.

Belka z logotypami FERS, RP i UE