Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Konkurs „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” rozstrzygnięty

Konkurs „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” rozstrzygnięty

Decyzją Ministra Nauki dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” uzyskało 48 projektów, które otrzymały podczas oceny merytorycznej co najmniej 66 punktów. Tym samym kwota dofinansowania projektów do realizacji w ramach tegorocznej edycji Konkursu z planowanych pierwotnie na ten cel 3 350 000 zł została zwiększona do 4 407 974 zł.