Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Archiwum przedsięwzięć i inicjatyw

Granty na Granty

Przedmiot przedsięwzięcia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z