Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Polska Akademia Nauk

Polska Metrologia

Status: Program uruchomiony Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 listopada 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Polska Metrologia” i naborze