Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

tel.: 22 52 92 718
faks: 22 50 17 865
skrzynka ePUAP: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP

Godziny pracy urzędu: 8:15 – 16:15