Ogłoszenie wyników konkursu „Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju” w ramach modułu Fundamenty NPRH  

Informujemy, że konkurs „Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju” w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty.

W konkursie udział wzięły 34 wnioski. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 1 najlepiej oceniony projekt na kwotę 934 400,00 zł.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Wnioskodawcy otrzymają pisemne informacje o wynikach oceny.

Wnioskodawca projektu zakwalifikowanego do finansowania po otrzymaniu informacji będzie mógł przystąpić do sporządzania projektu umowy.

Materiały:

Procedura konkursowa określona w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 września 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków nie przewiduje rozpatrywania zastrzeżeń od decyzji Ministra.