Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Wzory umów i dokumentów

Informacja o zmianach w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych – PMW

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostępne jest, wydane na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), które określa rodzaje tych działań oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a ust.1 ustawy.

Powyższa regulacja nakłada obowiązki w zakresie działań informacyjnych na beneficjentów programu Ministra pn. „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”.

Tekst Rozporządzenia oraz informacje i materiały z nim związane można pobrać ze strony KPRM.

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane – wzory dokumentów

Wzory dokumentów dla podmiotów zakwalifikowanych do udziału w programie PMW, podlegających dodatkowemu obowiązkowi informacyjnemu

Wzory dokumentów dla podmiotów zakwalifikowanych do udziału w programie PMW, niepodlegających dodatkowemu obowiązkowi informacyjnemu

Wzór aneksu do umowy dla podmiotów zakwalifikowanych do udziału w programie PMW

Pozostała dokumentacja związana z programem PMW