Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Doświadczeni Naukowcy

Polska Metrologia II

Status: Program uruchomiony Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą Polska Metrologia II i

Polska Metrologia

Status: Program uruchomiony Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 listopada 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Polska Metrologia” i naborze

Inkubator Innowacyjności 4.0

Inkubator Innowacyjności 4.0

Przedmiot programu: Przedmiotem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i

Inkubator Innowacyjności 2.0

Podstawa prawna: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” i naborze wniosków o przyznanie