Programy i przedsięwzięcia dla studentów, naukowców i instytucji

Polska Metrologia

Dłonie trzymające urządzenie do pomiaru

Program „Polska Metrologia” na Politechnice Śląskiej

„Badania i rozwój cyfrowych metod komparacji impedancji czteroportowych” to nazwa projektu Politechniki Śląskiej, który otrzymał dofinasowanie w ramach programu „Polska Metrologia”. Na realizację przedsięwzięcia MEiN