Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Polska Metrologia

Kartka z cyframi na niej urządzenia do pomiaru

„Polska Metrologia” na Politechnice Świętokrzyskiej

Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej będą realizowali kilka projektów w ramach programu Polska Metrologia. Na ten cel otrzymają od Ministerstwa Edukacji i Nauki wsparcie w wysokości blisko 3 mln zł. W ramach pierwszego

Dłonie trzymające urządzenie do pomiaru

Program „Polska Metrologia” na Politechnice Śląskiej

„Badania i rozwój cyfrowych metod komparacji impedancji czteroportowych” to nazwa projektu Politechniki Śląskiej, który otrzymał dofinasowanie w ramach programu „Polska Metrologia”. Na realizację przedsięwzięcia MEiN przekazało niemal pół miliona złotych.