Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

„Polska Metrologia” na Politechnice Świętokrzyskiej

„Polska Metrologia” na Politechnice Świętokrzyskiej

Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej będą realizowali kilka projektów w ramach programu Polska Metrologia. Na ten cel otrzymają od Ministerstwa Edukacji i Nauki wsparcie w wysokości blisko 3 mln zł.

W ramach pierwszego projektu zostaną przeprowadzone badania w zakresie analizy termometrycznej wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatur. Przedsięwzięcie będzie w całości realizowane przez naukowców z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. Ministerstwo Edukacji i Nauki na działania w ramach projektu przekazało kwotę 750 tysięcy złotych.

Kolejne dwa projekty będą realizowane w konsorcjum z Politechniką Krakowską, Poznańską oraz Warszawską. Dotyczą one wykorzystania sztucznej inteligencji w pomiarach topografii powierzchni oraz opracowania nowej metody pomiaru elementów wielkogabarytowych z wykorzystaniem technik polowych i punktowych. Na realizację projektów MEiN przeznaczyło prawie 2 mln zł.

Celem programu „Polska Metrologia” jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. Program umożliwia realizację projektów służących m.in. zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii, zaawansowanych technik pomiarowych i rozwoju technologii cyfrowych.

Do konkursu zgłoszono 83 wnioski. Wsparcie na łączną kwotę ponda 21 mln zł otrzymało 26 projektów.