Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Innowacyjne projekty Politechniki Lubelskiej

Innowacyjne projekty Politechniki Lubelskiej

W ramach programu „Polska Metrologia” Politechnika Lubelska będzie realizowała cztery projekty. Na ten cel otrzyma od Ministerstwa Edukacji i Nauki wsparcie w wysokości 2,5 mln zł.

Politechnika Lubelska w ramach programu „Polska Metrologia” będzie realizować 4 projekty:

  • Innowacyjna technika pomiarowa wspomagana algorytmami cyfrowego przetwarzania danych na rzecz ulepszonych procesów i produktów (konsorcjum z Politechniką Rzeszowską i Politechniką Białostocką),
  • Inteligentne techniki pomiarowe w diagnostyce i prognozowaniu pęknięć wałów oraz ich dokładności wymiarowo-kształtowej,
  • Metoda i urządzenie do pomiaru długości startu i lądowania samolotu,
  • Identyfikacja długofalowych potrzeb i kierunków działań strategicznych w zakresie polskiej metrologii oraz jej rozwoju.

Celem programu „Polska Metrologia” jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. Program umożliwia realizację projektów służących m.in. zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii, zaawansowanych technik pomiarowych i rozwoju technologii cyfrowych.

Na realizację projektów w ramach programu „Polska Metrologia” Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł. Do konkursu zgłoszono 83 wnioski, zaś do finansowania zostało zakwalifikowanych 26 projektów.

 

Czterech mężczyzn w garniturach stoi obok siebie, dwóch trzyma czerwone teczki

Minister trzyma z drugim mężczyzną czek