Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Polska Metrologia

Minister Czarnem podaje dłoń mężczyźnie obok stoi drugi mężczyzna

Innowacyjne projekty Politechniki Lubelskiej

W ramach programu „Polska Metrologia” Politechnika Lubelska będzie realizowała cztery projekty. Na ten cel otrzyma od Ministerstwa Edukacji i Nauki wsparcie w wysokości 2,5 mln zł. Politechnika Lubelska w ramach programu

Dłonie trzymające urządzenie do pomiaru

Program „Polska Metrologia” na Politechnice Śląskiej

„Badania i rozwój cyfrowych metod komparacji impedancji czteroportowych” to nazwa projektu Politechniki Śląskiej, który otrzymał dofinasowanie w ramach programu „Polska Metrologia”. Na realizację przedsięwzięcia MEiN przekazało niemal pół miliona złotych.