Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

„Polska Metrologia II” – znamy wyniki pierwszego rozstrzygnięcia w programie

„Polska Metrologia II” – znamy wyniki pierwszego rozstrzygnięcia w programie

Trzynaście wniosków zgłoszonych przez polskie uczelnie i instytut naukowy otrzyma dofinansowanie na realizację projektów badawczych w programie „Polska Metrologia II”. Jego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z Głównym Urzędem Miar w obszarach związanych z metrologią.

„Polska Metrologia II” – rozstrzygnięcie

Nabór wniosków do pierwszej edycji programu zakończył się 13 października 2023 r. Wyłonionych zostało 13 wniosków zakwalifikowanych do finansowania. W gronie zwycięzców znalazły się uniwersytety, politechniki, a także Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Najwyższe dofinansowanie w programie – 1 mln zł – otrzyma Politechnika Śląska na projekt „Opracowanie dawkomierza dla radioterapii w technologii optyki zintegrowane”. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów przeznaczymy blisko 10,5 mln zł.

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Polska Metrologia II”

„Polska Metrologia II” – informacje o programie

Celem programu „Polska Metrologia II”  jest podniesienie poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych i wzmocnienie ich kapitału intelektualnego. Incijatywa ma za zadanie zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach oraz przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii i metrologii – w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych.

Więcej informacji o programie