Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Międzynarodowa konferencja metrologiczna „New trends in metrology”

Międzynarodowa konferencja metrologiczna „New trends in metrology”

Międzynarodowa konferencja „New trends in metrology” była okazją do dyskusji na temat najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesna metrologia. W wydarzeniu wzięło udział niemal 200 specjalistów z dziedziny metrologii z Polski i całego świata, m.in.: Włoch, Niemiec, Anglii, Czech i Ukrainy.

Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Lubelską oraz Główny Urząd Miar w ramach zadania zleconego przez MEIN „Utworzenie i koordynowanie działalności Polskiej Unii Metrologicznej (PUM)”. W wydarzeniu wzięło udział niemal 200 specjalistów z dziedziny metrologii z Polski i całego świata, a w tym także przedstawiciele Głównego Urzędu Miar, Głównego Urzędu Statystycznego oraz świata biznesu.

Minister Edukacji i Nauki zapowiedział dalsze działania na rzecz rozwoju metrologii: – Gwarantuję, że nie pozostaniemy na środkach przeznaczonych na utworzenie i koordynacje Polskiej Unii Metrologicznej oraz programu „Polska metrologia”. Jesteśmy przygotowani na dalsze wspieranie takich przedsięwzięć, bo bez tego trudno mówić o rozwoju polskiej nauki – podkreślił Minister podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „New trends in metrology”.

Zakres tematyczny konferencji dotyczył najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesna metrologia, w szczególności:

  • oczekiwań przemysłu w zakresie specjalistycznych pomiarów realizowanych w zgodności z zasadami cyfryzacji produkcji,
  • oceny wpływu współczesnej metrologii na gospodarkę, szczególnie metrologii aplikacyjnej oraz identyfikacja kierunków jej rozwoju w zakresie badań naukowych i wdrożeń,
  • zagadnień związanych z procedurą sprawdzania liczników energii podczas legalizacji,
  • dyskusji o niepewności pomiaru we współrzędnościowej technice pomiarowej, a także aspektów metrologicznych w akredytowanym laboratorium badawczym, wzorców i spójności pomiarów,
  • oceny budżetu i korytarza niepewności pomiaru zaawansowanymi systemami pomiarowymi.

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania planowanych działań Polskiej Unii Metrologicznej, m.in. opracowania bazy gromadzącej informacje o wyposażeniu poszczególnych jednostek w posiadany sprzęt służący do realizacji pomiarów.