Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Program „Polska Metrologia” na Politechnice Śląskiej

Program „Polska Metrologia” na Politechnice Śląskiej

„Badania i rozwój cyfrowych metod komparacji impedancji czteroportowych” to nazwa projektu Politechniki Śląskiej, który otrzymał dofinasowanie w ramach programu „Polska Metrologia”. Na realizację przedsięwzięcia MEiN przekazało niemal pół miliona złotych.

Projekt „Badania i rozwój cyfrowych metod komparacji impedancji czteroportowych” zgłoszony został do programu „Polska Metrologia” przez dr. inż. Krzysztofa Musioła, pracownika Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej. Zespół badawczy pracujący przy projekcie składa się z naukowców katedry oraz pracowników Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby przemysłu oraz przyczyni się do wzrostu dokładności wzorców impedancji i pomiarów przemysłowych.

Celem prowadzonych działań jest rozwój wzorcowego cyfrowego układu pomiarowego służącego do odtwarzania jednostki miary impedancji w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. Badania będą wykonywane przy wykorzystaniu infrastruktury Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej oraz Głównego Urzędu Miar.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości w wysokości 460 100 zł oraz realizowany będzie do lipca 2024 roku.