Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Uniwersytet SWPS w gronie European Reform University Alliance (ERUA)

Uniwersytet SWPS w gronie European Reform University Alliance (ERUA)

Uniwersytet SWPS dołączył do sojuszu European Reform University Alliance (ERUA). To jedyna polska uczelnia niepubliczna wchodząca w skład Uniwersytetów Europejskich.

Włączenie do Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich było priorytetem nowej Strategii Międzynarodowej Uniwersytetu SWPS na lata 2022-2025. Członkostwo w sojuszu oznacza znaczne wzmocnienie pozycji uczelni i jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. W skład utworzonego w 2020 roku konsorcjum wchodzi pięć europejskich uczelni:

  • University of Paris 8 (Francja),
  • Roskilde University (Dania),
  • University of Konstanz (Niemcy),
  • University of the Aegean (Grecja),
  • New Bulgarian University (Bułgaria).

Uniwersytet SWPS ma status partnera stowarzyszonego. Oficjalne przystąpienie może nastąpić w pierwszej połowie 2023 roku po rozstrzygnięciu zapowiedzianego na listopad 2022 roku konkursu European Universities Initiative, finansowanego przez Komisję Europejską.

Uniwersytety Europejskie

Uniwersytety Europejskie są międzynarodowymi partnerstwami uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin uniwersytety obejmuje wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego. W ich skład muszą wchodzić minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu.