Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Cyfryzacja zbiorów bibliotecznych z dofinansowaniem MEiN

Cyfryzacja zbiorów bibliotecznych z dofinansowaniem MEiN

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej otrzymała 300 tys. zł na digitalizację swoich naukowych zasobów oraz zwiększenie dostępności zbiorów. Środki finansowe pochodzą z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na co dokładnie uczelnia przeznaczy wsparcie?

Dzięki ministerialnemu dofinansowaniu biblioteka zrealizuje dwa projekty:

  • „Digitalizacja dorobku naukowego PWr: pomiarów, czasopism oraz rozpraw doktorskich”,
  • „Zwiększenie dostępności zbiorów Politechniki Wrocławskiej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej”.

Pierwszy z nich obejmie zeskanowanie kilkuset tysięcy stron materiałów bibliotecznych. Będą wśród nich m.in. unikatowa dokumentacja architektoniczna oraz zgromadzony przez lata dorobek naukowy, tj. prace naukowe, czasopisma czy rozprawy doktorskie. Wszystkie te dzieła to dziedzictwo naukowe uczelni i ważny element uczelnianej tożsamości.

Cyfryzacja tych zasobów będzie pierwszym krokiem do stworzenia internetowej bazy udostępnionej później na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (DBC) lub w sieci wewnętrznej uczelni. Będą mogli z niej skorzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy.

Drugi projekt zakłada przygotowanie blisko 1400 dokumentów elektronicznych w bardziej użytecznych i uniwersalnych formach. Prace obejmą najstarsze i najcenniejsze zbiory biblioteczne wrocławskiej uczelni, zdigitalizowane już w DCB. Materiały pochodzą m.in. z Politechniki Lwowskiej i Technische Hochschule Breslau. Są wśród nich m.in. starodruki oraz publikacje z dziedziny architektury, budownictwa, historii techniki, kultury i sztuki. Dzieła pochodzą z XIX i początków XX wieku.

Cyfryzacja zbiorów bibliotecznych pozwoli m.in. na trwałą archiwizację dokumentów oraz ich szerokie udostępnienie i zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Obydwa projekty zostaną sfinalizowane do końca września 2023 roku.

Projekty zrealizowane przez Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej

Warto dodać, że to nie pierwsze dofinansowanie dla wrocławskiej uczelni na digitalizację i udostępnianie zbiorów. W latach 2016-2022 biblioteka zrealizowała projekty o łącznym dofinansowaniu w wysokości blisko 900 tys. zł. Są wśród nich:

  • „Digitalizacja dokumentacji fotograficznej z zakresu historii architektury, historii sztuki, kartografii i historii techniki, ze zbiorów Politechniki Wrocławskiej, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej”,
  • „Digitalizacja wybranych archiwalnych numerów czasopism oraz zbioru pomiarów inwentaryzacyjnych zabytków architektury, dokumentacji fotograficznej, raportów naukowych i powiązanych z nimi dokumentów ze zbiorów Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr”,
  • „Opracowanie wybranych archiwalnych numerów czasopism oraz zbioru pomiarów inwentaryzacyjnych zabytków architektury, dokumentacji fotograficznej, raportów naukowych i powiązanych z nimi dokumentów ze zbiorów Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr”,
  • „Digitalizacja pomiarów architektonicznych oraz wybranych czasopism Politechniki Wrocławskiej”,
  • „Opracowanie i udostępnienie pomiarów i fotografii ze zbiorów Politechniki Wrocławskiej”.
  • „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Głównym celem programu jest popularyzowanie nauki, promocja sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa.
Program składa się z dwóch modułów:

  • „Popularyzacja nauki i promocja sportu”,
  • „Wsparcie dla bibliotek naukowych”.