Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Fundamenty – konkurs 10 w ramach NPRH – rozstrzygnięcie I etapu konkursu

Informujemy, że pierwszy etap oceny wniosków w module Fundamenty konkursu NPRH, w którym udział wzięły 3 wnioski, dobiegł końca. Po rozpatrzeniu złożonych zastrzeżeń, 2 wnioski zostały skierowane do etapu opinii zewnętrznych.