Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Kanał „Sprawy PrzyZiemne”

Kanał „Sprawy PrzyZiemne”

„Sprawy PrzyZiemne” to pierwszy w Polsce kanał multimedialny popularyzujący wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku. Jest prowadzony przez geologów i geografów z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Na kanale odbiorcy znajdą sprawdzoną, zweryfikowaną i aktualną wiedza z zakresu nauk o Ziemi i geografii społeczno-ekonomicznej. Narzędzie będzie pomocne również dla nauczycieli geografii. Projekt uzyskał wsparcie z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Nauki o Ziemi i środowisku są przez wielu postrzegane jako nieprzystępne i niezbyt istotne dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Projekt „Sprawy PrzyZiemne” wychodzi naprzeciw tym problemom, a o jego dużym społecznym oddziaływaniu zadecydować ma wykorzystanie jednego z najpopularniejszych mediów społecznościowych – platformy „YouTube”. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja, promocja wiedzy z zakresu nauk o Ziemi i środowisku.
Kanał „Sprawy PrzyZiemne” jest prowadzony przez pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Na kanale odbiorcy znajdą sprawdzoną, zweryfikowaną i aktualną wiedza z zakresu nauk o Ziemi i geografii społeczno-ekonomicznej. Narzędzie będzie także pomocne dla nauczycieli geografii, którzy mogą skorzystać z materiałów podczas zajęć lekcyjnych.
Przygotowane dotąd materiały przybliżają szerokie spektrum zagadnień – od petrologii skał magmowych, przez geomorfologię obszarów płytowych, zapis historii Ziemi w osadach, produkcję surowców mineralnych aż po wykorzystanie danych satelitarnych w badaniach zmian stanu wody w rzekach. Nowością na kanale są kilkunastominutowe wywiady, w których prowadzący rozmawiają z naukowcami na temat ostatnio opublikowanych przez nich artykułów lub projektów badawczych.
Projekt finansowany jest w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł  „Popularyzacja nauki i promocja sportu”.
Na otwartej przestrzeni, w zagłębieniu pokopalnianym kamerzysta w szarej bluzie filmuje mężczyznę opowiadającego coś do kamery.

Kanał Sprawy przyZiemne