Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Ogłoszenie wyników konkursu Uniwersalia 2.2 /2019

Ogłoszenie wyników konkursu Uniwersalia 2.2 /2019

Informujemy, że kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.2  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty.

W konkursie udział wzięły 53 wnioski. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 10 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 3 173 688,00 zł.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Wnioskodawcy otrzymają pisemne informacje o wynikach oceny, a po ich otrzymaniu będą mogli przystąpić do sporządzania projektów umów.

Materiały do pobrania: