Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

„Perły nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki 

31 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat o ustanowieniu nowego programu pod nazwą „Perły nauki”.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Więcej informacji o programie „Perły nauki” –  https://programy.nauka.gov.pl/perly-nauki/