Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Ponad 12 mln zł na wsparcie projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności nauki

Ponad 12 mln zł na wsparcie projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności nauki

Poznaliśmy beneficjentów pierwszego rozstrzygnięcia w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II” w modułach „Popularyzacja nauki” i „Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Łącznie 63 projekty otrzymają dofinansowanie w kwocie ponad 12 mln zł.

Projekty z największym wsparciem

W ramach modułu „Popularyzacja nauki” największe dofinansowanie otrzymają:

  • Fundacja Edukacyjna Pro Musica – „Zagłada Polski 1939-1945” (kwota wsparcia: 965 000 zł),
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” – „Popularyzacja wodoru w społeczeństwie (popH2society)” (kwota wsparcia: 559 700,80 zł),
  • Fundacja Nauka. To Lubię – „Kopernik, Skłodowska-Curie i Czochralski byliby dumn”i (kwota wsparcia: 483 000 zł),

W ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” największe dofinansowanie otrzymają:

  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich – „Konserwacja, digitalizacja i opracowanie druków naukowych XVI-XVIII w. w Bibliotece Ossolineum” (kwota wsparcia: 250 000 zł),
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – „Konserwacja i oprawa książek oraz broszur medycznych z kolekcji XIX i początku XX wieku. Część 3” (kwota wsparcia: 249 946,54 zł),
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – „Opracowanie historycznego księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej z zakresu nauk przyrodniczych” (kwota wsparcia: 249 899,38 zł),
  • Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – „Repozytorium Biblioteki AMKP” (kwota wsparcia: 249 474,50 zł).

Popularyzowanie nauki oraz wsparcie bibliotek naukowych

Program „Społeczna odpowiedzialność nauki II” składa się z dwóch modułów:

  • „Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu, organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
  • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zgłoszenie projektu, którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy, nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa oraz którego koszty pośrednie nie przekraczają 10 proc. kosztów bezpośrednich realizacji projektu.