Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Rozstrzygnięcie V edycji programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

Rozstrzygnięcie V edycji programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

15 uczelni otrzyma w 2023 r. 15 mln zł w ramach „Dydaktycznej inicjatywa doskonałości”. To już V edycja programu Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

– Jak pamiętamy, jest to już piąta edycja, czyli jest już jakaś historia, ale cały czas przesłanie jest takie samo. Przesłanie to jest pokazanie, że Państwa obecność w różnych regionach Polski jest niezwykle istotna – mówił wiceminister Wojciech Murdzek. Dodał, że to uczelnie zawodowe najszybciej reagują na potrzeby rynku pracy w swoich regionach. Wiceminister Wojciech Murdzek zwrócił uwagę, że w tym roku został zmieniony warunek dotyczący wskaźnika bezrobocia absolwentów studiów pierwszego stopnia, który w poprzednich edycjach miał znaczący wpływ na ocenę poszczególnych uczelni. – Jest jedna taka korekta pokazująca, że otoczenie zmienia się i przywiązywanie szczególnej wagi do poziomu bezrobocia przy jego braku, to już nie jest taki wskaźnik, z którym należy wiązać przyszłość – podkreślił.

Przyznanie środków

Wsparcie w ramach programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” otrzymało 15 publicznych uczelni zawodowych. Musiały one spełnić określone kryteria, takie jak:
 • brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2017-2022;
 • wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2020, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,73.
W przypadku konieczności rozstrzygnięcia o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia uczelniom o jednakowej wartości względnego wskaźnika zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia na poziomie większym albo równym 0,73 o otrzymaniu środków decyduje niższy poziom wskaźnika bezrobocia absolwentów studiów pierwszego stopnia danej uczelni. Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą uczelniom na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy.

Uczelnie objęte dofinansowaniem

Lista uczelni zawodowych, które otrzymały wsparcie w ramach programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” w 2023 r.:
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku