Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Rozwój uczelni w mniejszych miastach – Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Rozwój uczelni w mniejszych miastach – Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera rozwój szkół wyższych w mniejszych ośrodkach i byłych miastach wojewódzkich. Te uczelnie to lokalne centra wiedzy, które współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kształcą specjalistów na potrzeby rynku pracy w regionie. Jedną z nich jest Akademia Nauk Stosowanych, która stale się rozwija i poszerza swoją ofertę edukacyjną. Wkrótce uczelnia uzyska nowy status i stanie się Akademią Łomżyńską.

Uczelnia – centrum regionu

Uczelnie w mniejszych miastach czy byłych miastach wojewódzkich to lokalne ośrodki wiedzy, które współpracują ze szkołami i firmami. Skupiają wokół siebie kapitał edukacyjny i biznesowy. Generują także wiele impulsów rozwojowych na różnych płaszczyznach. Na ten aspekt zwrócił uwagę minister Przemysław Czarnek podczas wizyty w Akademii Nauki Stosowanych w Łomży: – Jesteśmy przekonani, że Łomża, jako byłe miasto wojewódzkie i wszystkie byłe miasta wojewódzkie, w których działają tego rodzaju szkoły wyższe zawodowe, to po pierwsze centrum tego regionu – mówił.

Wspieranie uczelni w mniejszych miastach i byłych miastach wojewódzkich to szansa, aby zatrzymać odpływ młodych ludzi do dużych ośrodków. Dzięki bogatej i zróżnicowanej ofercie kształcenia mogą oni zdobywać wiedzę i cenione umiejętności w swoich rodzinnych miastach, a później rozwijać się w nich zawodowo.

–  Po drugie fakt, że tu jest właśnie akademia, powoduje, że ludzie z tych okolic mogą studiować i mogą kształcić się na kierunkach zawodowych wyższych. Gdyby nie działalność akademii w Łomży zapewne wielu z nich tych studiów by nie kończyło. Bliskość akademii jest niezwykle ważna i dlatego wspieramy tego rodzaju ośrodki – zaznacza szef MEiN.

Kształcenie na potrzeby lokalnego rynku pracy

Uczelnie takie jak Akademia Nauk Stosowanych w Łomży kształcą specjalistów na potrzeby rynku pracy w regionie. Dzięki temu możliwy jest rozwój i unowocześnianie już istniejących przedsiębiorstw, a także przyciągnięcie nowych inwestycji.

– Przede wszystkim w takich małych miastach jak Łomża absolutnie to kształcenie zawodowe jest kluczowe. My, jako małe uczelnie, publiczne uczelnie zawodowe, kształcimy na potrzeby regionu – mówi dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANSŁ, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. – Kształcimy na kierunkach praktycznych po to, żeby nasi przedsiębiorcy mieli dobrą kadrę zawodową – dodaje Rektor ANSŁ, zwracając uwagę na koegzystencję uczelni i lokalnych firm.

Potencjał naukowy i dydaktyczny

Uczelnie w mniejszych miastach to podmioty z dużym potencjałem naukowym i dydaktycznym. W przypadku ANS w Łomży pokazały to wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej. W 2022 r. uczelnia uzyskała kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki prawne i wystąpiła o zmianę nazwy na Akademia Łomżyńska.

Jolanta Święszkowska, rzecznik Akademii Nauk Stosowanych w Łomży: – Akademia Nauk Stosowanych powstała jako uczelnia zawodowa w 2004 r. Podnosiliśmy nasze standardy, jeśli chodzi o przestrzeń dydaktyczną, działalność naukową, ale także nasze standardy związane z nauczaniem w różnych obszarach. W tym momencie osiągnęliśmy cywilizacyjny krok milowy, ponieważ uzyskaliśmy prawa i staniemy się od 1 czerwca pełnoprawną akademią.