Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – złóż wniosek w programie!

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – złóż wniosek w programie!

Do 14 listopada potrwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. To przedsięwzięcie, którego celem jest m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych projektów. Zachęcamy do składania wniosków!

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” wspiera działalność studenckich kół naukowych w zakresie:

  • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, rozwiązań technicznych oraz promocji ich wyników,
  • transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywania przez członków kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
  • pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wnioski w ramach programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” należy składać w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki do 14 listopada 2022 r. do godziny 16.00. Wysokość finansowania albo dofinansowania konkretnego projektu może wynosić maksymalnie 70 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, adres e-mail: skn@mein.gov.pl.