Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Wyniki konkursu „Polska Metrologia”

Informujemy, że pierwszy konkurs programu „Polska Metrologia” został rozstrzygnięty.

Do konkursu zgłoszono 83 wnioski. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 26 projektów o sumie kosztorysów 21 229 839,60 zł.

Wnioskodawcy otrzymają pisemne informacje o wynikach oceny, a po ich otrzymaniu będą mogli przystąpić do sporządzania projektów umów.

Procedura konkursowa określona w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 listopada 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Polska Metrologia” i naborze wniosków nie przewiduje rozpatrywania zastrzeżeń od decyzji Ministra.

Materiały:

Polska Metrologia – wnioski zakwalifikowane do finansowania